Timelapse: Rain moves through downtown Atlanta - CBS46 News

Timelapse: Rain moves through downtown Atlanta