Positively Georgia: Kid writes travel book to inspire others - CBS46 News

Positively Georgia: Kid writes travel book to inspire others