Atlanta has 2 days to submit offer to Amazon - CBS46 News

Atlanta has 2 days to submit offer to Amazon