Thousands drawn to Stone Mountain annual Easter Sunrise Service - CBS46 News

Thousands drawn to Stone Mountain annual Easter Sunrise Service